ขายปลีก
Distributor
ได้รับ website สำหรับขายสินค้า
ได้เข้ากลุ่มการเรียนรู้ และวิธึการขายของออนไลน์
ได้รับ sale page ขายสินค้ารวม
สามารถใช้ภาพสินค้า วิดีโอ ต่างๆ เพื่อทำการขายของได้
ได้รับสินค้าในเรท ราคาสมาชิก
เปิดบิลครั้งเดียว ไม่ต้องเปิดซ้ำ สะสมเรทได้
สมัครตอนนี้

(ไม่สามารถสร้างทีมขายได้)

ขายส่ง
Supervisor
ได้รับ website สำหรับขายสินค้า
ได้เข้ากลุ่มแบบจับมือทำ และการสัมนาต่างๆ
ได้รับ sale page ขายสินค้ารวม
สามารถใช้ภาพสินค้า วิดีโอ ต่างๆ เพื่อทำการขายของได้
ได้รับสินค้าในเรท ราคาสมาชิก
เปิดบิลครั้งเดียว ไม่ต้องเปิดซ้ำ สะสมเรทได้
สมัครตอนนี้

(สามารถสร้างทีมขายได้)

ค้าส่งรายใหญ่
Dealer
ได้รับ website สำหรับขายสินค้า
ได้เข้ากลุ่มการเรียนรู้ ทุกระดับ เรียนโดยตรงกับ บอสพอล
ได้รับ sale page ขายสินค้ารวม
สามารถใช้ภาพสินค้า วิดีโอ ต่างๆ เพื่อทำการขายของได้
ได้รับสินค้าในเรท ราคาสมาชิก
เปิดบิลครั้งเดียว ไม่ต้องเปิดซ้ำ สะสมเรทได้
สมัครตอนนี้

(สามารถเลื่อนระดับที่สูงขึ้น เพื่อรับสิทธิประโยชน์และสร้างรายได้มากขึ้น)