โปรโมชั่นประจำเดือนมีนาคม

โปรโมชั่นประจำเดือนมีนาคม

โปรโมชั่นประจำเดือนมีนาคม
🎈2 Years Anniversary🎈
Boom Gluta Shots “DEALER”

สำหรับผู้ที่สั่งซื้อ Boom Gluta Shots
ของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด
ในระดับ DEALER หรือจำนวน 525 ชิ้นขึ้นไป

ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 66 – 31 มี.ค. 66
รับสิทธิประโยชน์ 2 ต่อ

ต่อที่ 1 รับสิทธิพิเศษส่วนแบ่งกำไร
ยอดขายสินค้าเพิ่มเติมชิ้นละ 5 บาท
ตลอดอายุสัญญาตัวแทนจำหน่าย

โดยบริษัทฯ จะนำจำนวนการขายสินค้า
Boom Gluta Shots ในแต่ละปี
โดยเริ่มนับ 1 มี.ค. 66 เป็นต้นไป

คูณด้วย 5 บาทแล้วหารด้วยจำนวน
ผู้ที่ทำเงื่อนไขครบถ้วนตามโปรโมชั่นนี้
และเริ่มจ่ายส่วนแบ่งกำไรฯ ครั้งแรก
ในวันที่ 5 มี.ค. 67

ต่อที่ 2 รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมงาน
The Expert Season 2 จำนวน 1 ที่นั่ง

เงื่อนไข

1.รักษาสิทธิ์การรับส่วนแบ่งกำไรฯ โดยการซื้อสินค้าใดก็ได้ในระบบ
The iCon System อย่างน้อย 1 ชิ้นต่อปี

2.สิทธิพิเศษนี้เฉพาะตัวแทนจำหน่าย
ของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด เท่านั้น

3.ศึกษาลายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : The iCon Group

4.จำนวนยอดขายสินค้านับเฉพาะที่เกิด
จากการสั่งซื้อผ่านระบบ The iCon System
และ www.theicongroup.co.th เท่านั้น

5.ตัวแทนจำหน่ายจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ในสัญญาตัวแทนจำหน่าย และจะต้องคงสถานะการเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ก่อนวันที่บริษัทฯ จะจ่ายส่วนแบ่งกำไรฯ

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Facebook : @theicon88888
Line : @theiconsystem

สิทธิพิเศษนี้เฉพาะตัวแทนจำหน่าย
ของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด เท่านั้น

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: The Icon Group

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด